logo Nghiêm túc-Thân thiện-Trách nhiệm
Hiển thị

11:09 - 21/11/2020

Traning bán hàng

Mở các lớp traning, dạy các lớp bán hàng thể thao từ trình độ sơ cấp

Xem thêm

11:08 - 21/11/2020

Tư vấn sự kiện

Tư vấn các sự kiện thể thao, thi đấu (Các giải cầu lông, bóng rổ, Gameshow).

Xem thêm

11:07 - 21/11/2020

Sửa chữa

Chúng tôi mang đến dịch vụ sửa chữa máy đan, căng vợt và sân cầu. Chúng tôi mang đến dịch vụ sửa chữa máy đan, căng vợt và sân cầu. 

Xem thêm

11:05 - 21/11/2020

Tư vấn cửa hàng

Tư vấn mở các cửa hàng thể thao, dụng cụ thể thao. Mở các store và hỗ trợ kinh doanh.

Xem thêm